Åsens Vindkraft ek. förening har lagts ner. Föreningen bildades år 2000 i syfte att hitta bra vindlägen i Åsens närhet för att där bygga ett eller flera vindkraftverk. Vindkraftverket på Hunflen i Äppelbo hade just färdigställts, och de överraskande goda resultat man hade där gjorde Vindkompaniet intresserat av att se på ytterligare möjligheter med inlandsbaserad vindkraft.

 

Vi hade snart hittat ett flertal tänkbara platser och även fått Älvdalens Besparingsskog intresserat av de möjligheter som vindkraft innebar. En 40 m hög mätmast på Ugsisberg sattes också upp. Värden från denna mast visade att det fanns vindar som var möjliga att utnyttja i vindkraftverk.

Diskussioner om bygglov togs upp och då visade det sig att Försvaret bestämt motsatte sig vindkraftverk söder och väster om Älvdalens skjutfält på grund av befarad störning av den radar som användes vid artilleriskjutningar. Granberg låg däremot så till att Försvaret inte hade invändningar mot en byggnation av vindkraftverk där.

Mätningar av energin i vinden över Granberg inleddes med en högre mast och goda vinddata noterades. Bygglovsansökningar möttes med protester och överklagningar i instans efter instans. Under tiden ändrades de ursprungliga planerna där Älvdalens Besparingsskog och det nybildade Älvdalsvind ek. förening skulle äga och driva vindkraftverken på Granberg. Besparingsskogen blev delägare i Dalavind och Vindkompaniet en del av O2.

Efter sex års överklagningar och en fördyring av projektet på över 20 miljoner kronor har Vindkompaniet nu ett laga kraftvunnet bygglov på 5 st 2 MW vindkraftverk där O2 kommer att äga och driva verken.

Anders Östgren