Vägnamn i Åsen

 Karta med nummer
  Nr.  från öster Svenska  

Älvdalska (Åsmål)

 
           
  Genomfart Åsenvägen   Åsbyween  
  1 Digerbergsvägen  

Digerbjärrsween

 

  2 Erkolsvägen   Erkolsween  
  3 Åsens gamla skolväg   Gambskaulweeen  
  4 Gummasbackvägen   Gummasbåckween  
  5 Råstjåvägen    Råstjåween  
  6 Tjärnmyrholen   Tiennmåiroeln  
  7 Stormasvägen   Sturmasween  
  8 Lasmasuvägen   Lasmasuween  
  9 Fridhemsvägen   Fridhemsween  
  10 Kanalvägen   Kanalween  
  11 Bagerivägen   Bageriween  
  12 Brunnmyrvägen   Brunnmåirween  
  13 Knutsvägen   Knutsween  
  14 Lokvägen   Loekween  
  15 Åsvägen   Åsween  
  16 Urdvägen   Urdween  
  17 Lisselvägen   Lisselween  
  18 Tjugmyrvägen   Tjoegmåirween  
  19 Gammbodsvägen   Gambbudsween  
  20 Jofsmyrsvägen   Joefsmåirween  
  21 Prästgårdsvägen   Prestgardsween  
  22 Grötvägen   Grötween  
  23 Matisbacken   Matisbåckween  
  24 Gravbyvägen   Gravbyween  
  25 Bävervägen   Bäverween  
  26 Upvägen   Upween  
  27 Sjursvensvägen   Sjurswennsween  
  28 Kråkholsvägen   Kråkoelsween  
  29 Rasubergsvägen   Rasubjärrsween  
  30 Stugbyvägen   Stugbyween  
  31 Västerbyvägen   Westerbyween  
  32 Bredvadsvägen   Briesbudsween  
  33 Färjan   Fera  
  RV70 Särnavägen   Skrållween  
  S1 Sungstjärnsvägen   Sungstiennween  
  S2 Oradtjärnsvägen   Åradtiennween  
  S3 Sälbergsvägen   Sälbjärrsween  
  S4 Rönnåsvägen   Rangenåsween  
  S5 Gåstjärnsvägen   Gåstiennween