Åsens Samfällighetsförening med anor från Storskiftets dagar förvaltar byns gemensamma egendomar med vägar och naturtillgångar inom Åsens skifteslag. 

Vidare har Samfällighetsföreningen hand om bystugan, tvättstugan med 12-kilosmaskin och den nyrenoverade bagarstugan. I övervåningen finns en liten lägenhet som hyrs ut. 

Samfällighetsföreningen har tidigare haft anställda som utfört arbeten för byns bästa, men efter en dom i Svea hovrätt dit en dom i Fastighetsdomstolen överklagats har verksamheten reducerats till förvaltning av den samfällda egendomen.

Nya brevlådeställ

Brandtorn

Det renoverade brandtornet på Stortjärnsåsen

 
 

 

Samfällighetsföreningen får merparten av sina inkomster från Älvdalens besparingsskog genom projektbidrag.

Bystugan har en stor samlingssal med scen och en mindre lokal i anslutning till ett välutrustat kök. Dessutom finns en del små utrymmen med kontor och skolmuseum samt ett byarkiv i källarvåningen. Stora salens scen har en stor filmduk och nyligen har en videoprojektor med dator anskaffats.

 
       
 

Styrelsen 2015

Ordförande, Ingemar Rytter, tfn:0251 30000.
Kassör, Kalle Olsson.
Sekreterare, Per Nord.
Ledamot Ivar Eriksson.
Ledamot Björn Staffan.

E-post till föreningen: samfallighetsforeningen@elfdalsasen.com

 
       
 

Åsens bystuga

 

 

Vill Du hyra Bystugan, kontakta
Anders Östgren, tfn: 0251 301 45

Bagarstugan
 

Bokning av bagarstuga görs hos
Britt Rytter tfn: 0251-301 43

 
     
 

Bokningen av Tvättstugan görs på lista vid Bystugans entré
där även uppgift om var nycklar finns att låna är anslagna.

 
 

Aktuellt!

Kallelse och Handlingar (PDF) för årsmöte med Åsens Samfällighetsförening 170430 kl. 15.00 och
Åsens Stipendiefond.