Byn Åsen ligger intill Österdalälven i norra Dalarna, 16 kilometer norr om Älvdalens kyrka.