Åsens Byråd blev nedlagt under 2015 vilket beslutades på 2 stycken årsmöten, ett ordinarie och ett extra.