Åsens by juni 2010

Detta är en hembygdsbok gjord 1952 av klasserna 5-6-7 i Åsens byskola i Älvdalen.
Boken fick första pris i skolradions hembygdstävling. Läraren Helge Wimelius och några av barnen fick vara med i ett skoradioprogram.

Pärmen finns bevarad i byarkivet i Åsens bystuga. Åsens hembygds och släktforsningsförening vill visa upp och bevara detta material.

Boken är tryckt i en upplaga av 100 exemplar med ekonomiskt stöd från blomsterfonden.

Namnen på barnen som medverkat till hembygdsboken återfinns på sidan 2 (i boken).

 
 
 

 

 
 

Backlundsboken innehåller en beskrivning på gårdar och invånare i Åsen runt tiden för storskiftet och även en del historier m.m.

Föreningen tillverkar och ger ut en tidning varje år som heter Släkt och Hembygd.

Föreningen har också en almanacka som ges ut varje år med bilder från Åsen


Styrelsen 2016 består av:

Anders Bergman, ordförande,materialförvaltare
Karin Trapp, kassör
Per Nord
Gunnel Heed
Jonas Andersson

Vill du bli medlem (50 kr)
eller köpa tidningen (100kr + porto, 2016)

så kan du sätta in pengar på föreningens postgirokonto:
125 74 84-4
Åsens Hembygds och Släktforskningsförening
c/o Karin Trapp
Brunnmyrvägen 24 Åsen