Sedan 1937 finns i Åsen en Röda Korskrets. Man har nu c:a 48 medlemmar från Åsen och de närmaste grannbyarna.

Förutom verksamhet initierad från Centralstyrelsen i Stockholm genomförs lokala arrangemang där midsommarfirandet vid skolan och julmässan på 1:a advent är verksamheter som förekommit sedan många år.

Välkommen som medlem i Rödakors-kretsen!

Kretsens ordförande Ingrid Östgren Tel.: 0251-30145
E-mail: 025130145@telia.com