Textruta: ÅSEN-NYTT
  Årgång 9 Nummer  9							september 2007

 

Goda vänner är väl bland det finaste man kan ha! Vänner som finns där för dig, i livets alla olika skeden. Som alltid ställer upp,

och som du kan lita på.

Jag har samlat några vackra citat om vänskap:

 ”En vän är den som lyser

  upp när hela världen har

  slocknat”

 ”Den sanna vännen visar

  sig i nödens stund”

 ”En sann vän är den som

 känner dig som du är, för-

 står var du har varit,

 accepterar vad du har

 blivit, och ändå, låter dig

 varsamt växa”

 ”En vän är den som vet

 allt om dig och ändå tyck-

 er om dig”

 ”Vänskap dubblerar din

 glädje och halverar din

 sorg”

 ”Har du vänner, betrakta

 dig som rik”

 ”En riktig vän är den som

 kommer in när hela värl-

 den har gått ut”

Var rädda om era vänner!

Till mina goda vänner:

Tack för att ni finns!

Ha det bäst!  / Brillan

Bykväll

 

 

Carl von Linné, vem var han?

Linnékännaren Anders Ejdervik kåserar om 300-års-jubilaren och hans Dalaresa 1734 då även Åsen besöktes.

 

 Onsdagen den 24 oktober klockan 19.00 i Åsens Bystuga.

 

Kaffe och te med tilltugg serveras.

Entré 20:-

Välkomna!

 

Älvdalsåsens Blomsterfond och

Älvdalsåsens Röda Korskrets

 

Välkomna till våra syföreningar i Åsen!

 

Tisdag 2 okt. kl. 19.00 i Bystugan

Tisdag 9 okt. kl. 11.00 i Knutstugan