Textruta: ÅSEN-NYTT
   Årgång10 Nummer  11							  november 2008

 

 

Ansökan om studiemedel från

Åsens Stipendiefond ska vara

oss tillhanda

senast 14 December 2008.

Skriftlig ansökan och intyg från

skolan lämnas till:

 

Ingemar Rytter
Åsvägen 10
79690 Älvdalen

 

Åsens Samfällighetsförening

 

Till sida 2

 

Åsenalmanackor för 2009 är klara och finns att hämta i bystugan söndagen den 30 november klockan 12.00.

Övrig tid tag kontakt med Karin Trapp på telefon 0251-300 13

Åsens Hembygds och Släktforskningsförening