Textruta: ÅSEN-NYTT
  Årgång10 Nummer  3							          mars 2008

 

Det är dags att plocka fram kvasten och polera upp den ordentligt om man har tänkt sig en flygtur till Blåkulla. Det är ju på skärtorsdagsnatten som vi, enligt folktron, ska flaxa iväg dit för att festa om ordentligt, tillsammans med likasinnade. Efter-som detta skulle vara en ”utomkroppslig” färd kan vi ju samtidigt vara hemma och fira påsken på vanligt sätt. Men med tanke på gamla tiders häxprocesser, helst i våra trakter, är det nog lugnast att se till att man håller sig hemma, både kroppsligen och andligen. Och lekledaren på Blåkulla verkar väl heller inte så lockande! Hur ni än väljer att göra så önskar jag alla läsare en riktigt glad, god och mysig påsk!  / B

Åsens Blomsterfond håller

årsmöte tisdag den 15 April

kl.18.00 i Åsens Bystuga.

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!

Det går fortfarande bra att

anmäla sig till ÅSK:s Jubileumsfest!

Anmäl och betala på Åscafe´riet!

Kallelse
Åsens Samfällighetsförening håller årsmöte den 3/4 klockan 19.00

i Åsens bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.

Ett extra möte med delägarna hålles i anslutning till årsmötet med anledning av ändring av stadgar, paragraf 3c

 

Omedelbart efter Åsens Samfällighetsförenings årsmöte hålles även årsmötet för Åsens Stipendiefond.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kaffe serveras, Välkomna!

Styrelsen

Årsmöte

med delägarna i Åssågens Sågförening UPA hålles i Åsens Bystuga

Sönd. 6 April kl. 18.00

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen

Till sida 2