Textruta: ÅSEN-NYTT
  Årgång 9 Nummer  5							           maj   2007

 

I min egen lilla värld av blommor…. det är den låten som poppar upp just nu. Min kära dotter tog nämligen ”mammaledigt” några dagar för att få komma hem till mig i Åsen och hjälpa mig att rensa förra årets ogräs och plantera nytt i alla tomma krukor och lådor. Jag blir alltid lika tokig och galen den här årstiden, vill egentligen plantera överallt men måste alltid inse att det gärna blir för mycket. Men det spelar ju egentligen ingen roll, huvudsaken att det växer och frodas. Fattar  inte varifrån denna fascination kommer, men ljuvligt är det med alla sköna färger, och att se hur dessa små sköra plantor växer till sig dag från dag. Och skapar nytt ogräs till nästa år… Hoppas bara att dottern tar ”mammaledigt” även då!!Så här går jag nu glad och nöjd med ett saligt leende på läpparna och bara njuter av alla vackra färger och tonerna i mitt huvud:

I min egen lilla värld av blommor.

Ha det gott! /B

Åsens Byråd
 
Markägare inom Åsens by uppmanas att
avverka på sina marker

 

som ett första steg på uppröjning av den igenväxning som skett under många år. Byrådet kommer att kontakta de flesta markägarna för att påskynda uppröjningen och i förekommande fall åta sig att ombesörja uppröjning.

 

I samband med detta vill Byrådet teckna avtal med

markägarna dels om uppröjningen och dels om den framtida användningen av markerna, som förr betecknades som ”hackslåtter”, för får- eller nöt-bete.

 

Dessa åtgärder hoppas vi kunna samla i ett EU-projekt som kan börja så snart ansökan är inlämnad.

 

Det är mycket angeläget att ni som har idéer kring byns

framtid att ni hör av er till Byrådet. Vi sitter inte med alla

lösningar och behöver många tips !!

Byrådet gm ordf.

 

Samfälligheten Åsen timanställer

ungdomar mellan 14-18 år

som vattnar och klipper

gräsmattorna (trimmar) i Åsen

11 Juni - 15 Augusti

Ring Allan Backman tel. 30144

för upplysning.

Till sida 2