Textruta: ÅSEN-NYTT
  Årgång 9 Nummer  6							           juni  2007

 

Alla

läsare

Önskas ett riktigt gott

glatt och trevligt midsommar-firande!

 

/B

Till alla

 

FÖRENINGAR och ARRANGÖRER

 

i Republiken

 

Vi behöver samordna alla aktiviteter på ett bättre sätt i en gemensam kalender så att alla vet vad som försiggår

 

Ring eller maila in alla era arrangemang och aktiviteter så får vi in kalendern i Åsen-Nytt.

 

Detta bör ske omgående för att undvika programkollisioner.

 

Ring 0251 – 300 17 eller maila till sune.rytter@swipnet.se eller maila direkt till Brillan: brillan_@hotmail.com

 

så kommer kalender i nästa Åsen-Nytt.

 

Byrådet

gm ordf.