Textruta: ÅSEN-NYTT
   Årgång11 Nummer  2							  februari   2009

I dessa kristider är det ju jätteviktigt att vi sparar energi,  både för miljön och ekonomin. Men man behöver inte spara på sin egen energi, tack och lov. Däremot bör man noga passa sig för ”energi-tjuvar”, som tyvärr finns överallt. Det är dom som likt parasiter suger i sig av din positiva energi och bara lämnar obehag, nedstämdhet och olustkänslor tillbaka. Energitjuven skyller alltid sina egna misstag på andra, vill göra allt på sina villkor och vill alltid ha sista ordet. Den vill gärna ta stor plats och vara överlägsen, och struntar blankt i om den sårar sina närmaste.

 

 

Forts. nästa sida

 

 

 

 

 

 

 

Åsens Byråd

frågar Åsenborna:

 

Vill ni ha nå´t bad i sommar ???

 

Hör av er till

Byrådet !!!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Åsens Hembygds- och Släktforsknings-

 

förening håller ÅRSMÖTE

 

söndagen den 8 mars 2009 kl. 11.00

 

i Åsens Bystuga

 

Ärenden enligt stadgarna

Kaffe serveras

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen