Textruta: ÅSEN-NYTT
  Årgång 9 Nummer  12							december 2007
Till nästa sida

Snart kan vi lägga ännu ett år till handlingarna. Åren

rullar på i allt snabbare takt

och det känns som att man inte riktigt hinner med

i svängarna.

För många har det gångna

året varit både lyckosamt  och givande, och självklart

lyckönskar jag alla som upplevt det så! Men så här i juletider går ändå mina

varmaste tankar till alla de som haft det jobbigt, tungt och besvärligt på olika sätt. Till alla ensamma, till alla sjuka, till alla olyckliga och till alla de som tvingats uppleva svåra förluster.

Livet blir inte alltid som vi hoppas, men håll med mig om att det är tur att vi sällan vet i förväg vad som komma skall.

Jag vill tacka alla Åsen-Nyttläsare för i år, tack för alla inkomna bidrag och

fortsätt gärna att bidraga!

Till sist önskar jag er alla

en God Jul och ett riktigt lyckosamt, positivt och

Gott Nytt år!   / B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionsenlig

JULFEST

 

i Åsens Bystuga Torsdag 27 Dec. kl. 16.00

(OBS! Fel tidsangivelse i kommunens

info-blad)

 

Gåvor i form av kaffebröd och/eller pengar

mottages tacksamt  kl. 10.00-11.30 i

bystugan tors. 27/12

 

VÄLKOMNA!
Julfestkommitte´n

JULOTTA

i Åsens Kapell

Juldagen 25 dec. kl. 07.30

 

VÄLKOMMEN!

Åsens Stipendiefond delade ut

13.000 kr till 21 sökande.

Pengarna finns att hämta hos

Allan Backman.