Årgång 12  Nummer                        Augusti  2010

Hejsan Allihop!

Vill personligen tacka alla frivilliga som ställt upp för Badet i sommar.

Trots regnvädren som avlöst varandra nästan dagligen hela sommaren så har badet varit öppet tack vare Er.

Soldis fortsätter vad jag vet nu i vinter men har lite detaljer att klara ut så mer info om det i nästa nummer.

Ärums Masmas-Tette

(Ärums hade blivit mitt nya gårdsnamn ;0) så det är bäst att jag skriver det riktiga gårdsnamnet så att alla vet på vilken gård jag hör hemma..:0)

Samfälligheten informerar:

 

Hyra för Bystugan:

Hela Bystugan kostar 600:- inkl. köket att hyra.

Lilla salen kostar 300:- inkl.köket att hyra.

Bystugan bokas på tel: 301 45
(Anders och Ingrid)

 

Hyra för tvättstugan:

Tvättstugan kostar 25:-/ 12 kilos maskin att hyra.

Bokas på lista vid entrén till Bystugan.

 

Hyra för Bagarstugan:

Bagarstugan kostar 50:- per dag att hyra.

Bokas på tel: 301 43 (Britt Rytter)

Tänkvärda ord

Att världen ej är oss i lag,
vi veta att berätta.

Förslag man välver på förslag
att komma på det rätta.

Det bästa dock man förbiser
bland de förslag som välva;
att världen bättre blir, ju mer
vi oss förbättra själva.

Elias Sehlstedt

Nu är hösten snart här och vi lämnar Åsen för denna sommar. Det är alltid lite vemodigt, när den dagen kommer. Fåglarna har tystnat och det börjar gulna i träden och snart vissnar sommarens fägring ner. Jag och Ove önskar er alla i Åsen en skön höst och vinter och
hoppas vi får behålla hälsan, så ses vi till våren igen.

Rytz-Elsa

Hört i blåbärsskogen,

Dialog mellan mormor och barnbarnet.

 

A du funned i snart Mumun?
Int en!

Farum iem nu Mumun!
Winnum fel.

I du trät Mumun?

Ig oerker lit til.
A du såryggen Mumun?

Ed ar ig int.

Nu ar du ingan sårygg, men då du al jåp mig finn goesilär ar du ljoetsåran rygg!

Skicka era bidrag (kostnadsfritt) till:

Anette Hansback på Email:
tette.h@spray.se eller på

Telefon: 070-636 91 57 eller på adress:

Åsen, Masmaskroken 2, 796 90 Älvdalen. Eller kom ner i källaren på Bystugan.

Manusstopp till nästa nummer:
26  Sept. Endast mail och brev denna gång. p g a jakt och dålig mottagning i skogen.

Tack till alla Er frivilliga som hjälpt till att hålla badet öppet i sommar. Utan Er hade det inte gått! Till nästa sommar tar vi nya tag för att hålla Åsens pärla öppen!

Byrådet

Till sida 2